Gửi một mùa xuân

Thật tuyệt, bạn đã tìm thấy một mùa xuân! Nhập thông tin của bạn dưới đây, chúng tôi sẽ được phê duyệt và sống trên bản đồ. Voila!

Gửi một mùa xuân
Ví dụ: '100th ST Tây Bắc'
Ví dụ: 'Seattle, WA 98016' hoặc quốc gia tương đương
Bạn có thể tạo thông tin này tại đây: https://getlatlong.net/ or gps-coordins.net.
Sử dụng định dạng thập phân DD như 33.422206 với - cho Nam Lat
Bạn có thể tạo thông tin này tại đây: https://getlatlong.net/ hoặc URL Google Maps.
Sử dụng định dạng thập phân như -196.140032 với - cho Tây Long.
Phân tách mỗi thẻ bằng dấu phẩy (ví dụ: Maine, Portland, Suối nước nóng, đã thử nghiệm, tăng, ma thuật)
Thả một tập tin ở đây hoặc bấm vào để tải lên Chọn tập tin
Kích thước tải lên tối đa: 6.29MB
Tải lên một hình ảnh để được sử dụng làm Hình ảnh nổi bật cho mục nhập mùa xuân.
Thả một tập tin ở đây hoặc bấm vào để tải lên Chọn tập tin
Kích thước tải lên tối đa: 6.29MB
Thả một tập tin ở đây hoặc bấm vào để tải lên Chọn tập tin
Kích thước tải lên tối đa: 6.29MB
Thả một tập tin ở đây hoặc bấm vào để tải lên Chọn tập tin
Kích thước tải lên tối đa: 6.29MB
Thả một tập tin ở đây hoặc bấm vào để tải lên Chọn tập tin
Kích thước tải lên tối đa: 6.29MB
Thả một tập tin ở đây hoặc bấm vào để tải lên Chọn tập tin
Kích thước tải lên tối đa: 6.29MB