Rajonet

Do të donim të zbulonim të gjitha burimet e ujit të freskët dhe burimet e nxehta në planet që mundemi. Ne e dimë që ka shumë thesare të çmuara të fshehura që ende nuk janë gjetur, dhe të përbashkëta për ne për të shijuar natyrën ashtu siç ishte menduar ..

  • Burimet e Drejtorisë Botërore