Diiwaangelinta

Isu diiwaangali annaga adigoo buuxinaya foomka hoose.
Lambarka sirta ah waa inuu ahaadaa ugu yaraan xuruufta 7.
Lambarka sirta ah waa inuu ahaadaa ugu yaraan xuruufta 7.
.