პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: გთხოვთ, დამოუკიდებლად შეამოწმოთ ყველა წყაროს წყალი, სანამ გადაწყვეტთ მისი მოხმარებას. ეს ვებ – გვერდი უბრალოდ არის წყაროების განლაგების წყარო, ჩვენ თვითონ არ ვამოწმებთ წყლის უსაფრთხოებას. თქვენ იღებთ მთელ პასუხისმგებლობას თქვენს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით.

ამ საიტზე ნებისმიერი საგაზაფხულო ჩამონათვალი არ ნიშნავს, რომ ამ საიტის გამომცემლები და ავტორები ხელს უშლიან ამ გაზაფხულიდან წყლის მოხმარებას. ამ საიტის თქვენი გამოყენება ნიშნავს, რომ თქვენ პასუხისმგებლობას აკისრებთ ამ საიტზე ნებისმიერი წყაროდან წყლის მოხმარების უარყოფით გავლენას და ამ საიტის გამომცემლები, ავტორები, ვებოსტატორები, ადმინისტრატორები ან შემკვეთები პასუხისმგებელნი არ იქნებიან. ამ ინფორმაციის ბოროტად გამოყენება.

ეს საიტი და ყველა თანმდევი შინაარსი, როგორებიცაა ელ.ფოსტა, rss feed, პროდუქტები, ebooks, ექსკურსიები, ბმულები სხვა საიტებზე და ა.შ. (აქ მოცემულია “საიტის შინაარსი”) მხოლოდ საინფორმაციო და საგანმანათლებლო მიზნებისთვისაა. ავტორები არ არიან სამედიცინო ექიმები და არ არიან პასუხისმგებელი საიტის შინაარსის გამოყენებასთან დაკავშირებით რაიმე შედეგზე. თქვენს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით თქვენს დიეტაში ან ცხოვრების წესში ცვლილებების შეტანამდე ყოველთვის ექიმთან მიმართეთ. ჩვენ არ გთავაზობთ რაიმე სახის სამედიცინო რჩევას. საიტის შინაარსით გათვალისწინებული მასალები არ არის გამიზნული, რომ არ უნდა მიმართოთ პროფესიონალურ სამედიცინო მომსახურებას. ყოველთვის იმუშავეთ კვალიფიციურ სამედიცინო პროფესიონალთან, მაშინაც კი, როდესაც თქვენ განათლებას იღებთ გაზაფხულის წყლის შესახებ. ჩვენ არ ვამბობთ ექიმებად და არც ჩვენს მკითხველს და ვიზიტორებს ვთავაზობთ რაიმე სახის სამედიცინო რჩევას. საიტის არც ერთი შინაარსი არ უნდა იქნას განმარტებული, როგორც ნებისმიერი დაავადების დიაგნოზი, ან რაიმე დაავადების ან მდგომარეობის მკურნალობის ან პროფილაქტიკის მცდელობა.

საიტის მთელი შინაარსი მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის არის ხელმისაწვდომი. აქ ბევრი ინფორმაცია, სადაც შესაძლოა მედიკამენტურად იყოს მოხსენიებული, ჩვეულებრივი, მიღებული სამედიცინო პრაქტიკის მიღმა არსებობს. თქვენ პასუხისმგებლობას აკისრებთ საიტის შინაარსის გამოყენებას ან არასწორად გამოყენებას. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს Fountain Of Truth Spring Water, კრის სანბორნი, დენიელ ვიტალიზი, LeighLon Anderson, ან საიტის მომხმარებლები, რომლებიც წარადგენენ საგაზაფხულო ინფორმაციას ან სხვა პირებსა თუ ორგანიზაციებს, რომლებიც მონაწილეობენ ამ საიტის წარმოებაში, განაწილებაში ან შენარჩუნებაში და ამ ინფორმაციის განთავსებაში. მასში პასუხისმგებელნი იქნებიან ნებისმიერი ზიანისთვის, რომელიც გამომდინარეობს ამ საიტის გამოყენებისაგან, ბოროტად გამოყენებისაგან ან გამოყენებისაგან ან / და მისი შესაბამისი ინფორმაციისგან. საიტის შინაარსის თქვენი მუდმივი გამოყენება მიუთითებს ამ პირობების მიღებაზე. არცერთი საიტის შინაარსი არ არის შეფასებული FDA– ს მიერ და არ არის გამიზნული რაიმე დაავადების დიაგნოზირებისთვის, სამკურნალოდ, სამკურნალოდ ან პროფილაქტიკისთვის.

გამომცემლები, მეპატრონეები და ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ამ საიტის შენარჩუნებასა და გამოქვეყნებაშია ჩართული, აშკარად უარს იტყვის პასუხისმგებლობაზე რაიმე უარყოფითი გავლენის გამო, რაც შეიძლება გამოიწვიოს საიტზე განთავსებული ინფორმაციის გამოყენებისა და გამოყენების შედეგად.

გამომცემლები, მეპატრონეები და სხვები, რომლებიც მონაწილეობენ ამ საიტის შენარჩუნებასა და გამოქვეყნებაში, არ არიან პასუხისმგებელი ავტორების მიერ წარმოდგენილ ან დაწერილ შინაარსზე.