הגיש קפיץ

מגניב, מצאת מעיין! הזן את המידע שלך למטה, נקבל את אישורו ונחיה על המפה. וואלה!

הגיש קפיץ
דוגמה: '100th ST NW'
דוגמה: 'סיאטל, WA 98016' או שווה ערך למדינה
תוכל ליצור מידע זה כאן: https://getlatlong.net/ or gps-coordinates.net.
השתמש בפורמט DD עשרוני כמו 33.422206 עם - עבור דרום לאט
תוכל ליצור מידע זה כאן: https://getlatlong.net/ או כתובת אתר של מפות Google.
השתמש בפורמט עשרוני כמו -196.140032 עם - עבור West Long.
הפרד כל תגית בפסיק (למשל מיין, פורטלנד, האביב החם, נבדק, טיול, קסום)
שחרר קובץ כאן או לחץ להעלאה בחר קובץ
גודל העלאה מקסימלי: 6.29MB
העלה תמונה שתשמש כתמונה המוצגת עבור כניסת האביב.
שחרר קובץ כאן או לחץ להעלאה בחר קובץ
גודל העלאה מקסימלי: 6.29MB
שחרר קובץ כאן או לחץ להעלאה בחר קובץ
גודל העלאה מקסימלי: 6.29MB
שחרר קובץ כאן או לחץ להעלאה בחר קובץ
גודל העלאה מקסימלי: 6.29MB
שחרר קובץ כאן או לחץ להעלאה בחר קובץ
גודל העלאה מקסימלי: 6.29MB
שחרר קובץ כאן או לחץ להעלאה בחר קובץ
גודל העלאה מקסימלי: 6.29MB