Υποβάλετε μια Άνοιξη

Cool, βρήκατε μια άνοιξη! Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες σας παρακάτω, θα το εγκρίνουμε και θα ζήσουμε στο χάρτη. Voila!

Υποβάλετε μια Άνοιξη
Παράδειγμα: '100th ST NW'
Παράδειγμα: "Seattle, WA 98016" ή ισοδύναμο χώρας
Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτές τις πληροφορίες εδώ: https://getlatlong.net/ or gps-coordinates.net.
Χρησιμοποιήστε δεκαδική μορφή DD όπως 33.422206 με - για South Lat
Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτές τις πληροφορίες εδώ: https://getlatlong.net/ ή τη διεύθυνση URL των Χαρτών Google.
Χρησιμοποιήστε δεκαδική μορφή όπως -196.140032 με - για West Long.
Ξεχωρίστε κάθε ετικέτα με κόμμα (π.χ. Maine, Portland, Hot Spring, δοκιμασμένο, πεζοπορία, μαγικό)
Κάντε ένα αρχείο εδώ ή κάντε κλικ για μεταφόρτωση Επιλέξτε το αρχείο
Μέγιστο μέγεθος μεταφόρτωσης: 6.29MB
Μεταφορτώστε μια εικόνα που θα χρησιμοποιηθεί ως Προτεινόμενη εικόνα για την Εαρινή Καταχώρηση.
Κάντε ένα αρχείο εδώ ή κάντε κλικ για μεταφόρτωση Επιλέξτε το αρχείο
Μέγιστο μέγεθος μεταφόρτωσης: 6.29MB
Κάντε ένα αρχείο εδώ ή κάντε κλικ για μεταφόρτωση Επιλέξτε το αρχείο
Μέγιστο μέγεθος μεταφόρτωσης: 6.29MB
Κάντε ένα αρχείο εδώ ή κάντε κλικ για μεταφόρτωση Επιλέξτε το αρχείο
Μέγιστο μέγεθος μεταφόρτωσης: 6.29MB
Κάντε ένα αρχείο εδώ ή κάντε κλικ για μεταφόρτωση Επιλέξτε το αρχείο
Μέγιστο μέγεθος μεταφόρτωσης: 6.29MB
Κάντε ένα αρχείο εδώ ή κάντε κλικ για μεταφόρτωση Επιλέξτε το αρχείο
Μέγιστο μέγεθος μεταφόρτωσης: 6.29MB