Αποποίηση ευθυνών

Αποποίηση ευθυνών: Παρακαλούμε ανεξάρτητα να ελέγξετε όλα τα πηγάδια πριν κάνετε την απόφαση να το καταναλώσετε. Αυτός ο ιστότοπος είναι απλά μια πηγή για τον εντοπισμό πηγών, δεν επικυρώνουμε τους εαυτούς μας. Αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για την απόφασή σας.

Οποιαδήποτε άνοιξη στον ιστότοπο δεν σημαίνει ότι οι εκδότες και οι συντάκτες αυτής της τοποθεσίας δικαιολογούν την κατανάλωση του νερού από την εν λόγω πηγή. Η χρήση αυτού του ιστότοπου υποδεικνύει ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις από την κατανάλωση νερού από οποιαδήποτε πηγή σε αυτόν τον ιστότοπο και δεν θα θεωρήσετε τους εκδότες, συγγραφείς, webmasters, διαχειριστές ή συντηρητές αυτού του ιστοτόπου υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημίες προκύπτουν από τη χρήση ή καταχρηστική χρήση αυτών των πληροφοριών.

Αυτός ο ιστότοπος και όλα τα συνοδευτικά περιεχόμενα όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ροές δεδομένων, προϊόντα, ebooks, ecourses, σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους κλπ. (Εδώ αναφέρεται ως "Περιεχόμενο ιστότοπου") προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι συγγραφείς δεν είναι ιατροί και δεν είναι υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε συνέπειες σχετικά με τη χρήση ή την κακή χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου. Πάντα συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στη διατροφή ή τον τρόπο ζωής σας σχετικά με την υγεία σας. Δεν σας προσφέρουμε ιατρική συμβουλή οποιουδήποτε είδους. Κανένα υλικό που παρέχεται στο περιεχόμενο του ιστότοπου δεν έχει ως σκοπό να υποδείξει ότι δεν θα πρέπει να αναζητήσετε επαγγελματική ιατρική περίθαλψη. Πάντα να εργάζεστε με ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, ακόμα και όταν εκπαιδεύετε τον εαυτό σας για το νερό της πηγής. Δεν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε γιατροί, ούτε προσφέρουμε στους αναγνώστες και τους επισκέπτες μας ιατρικές συμβουλές οποιουδήποτε είδους. Κανένα από τα περιεχόμενα του ιστότοπου δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως διάγνωση οποιασδήποτε ασθένειας, ούτε ως προσπάθεια θεραπείας ή πρόληψης οποιασδήποτε ασθένειας ή πάθησης.

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου προσφέρεται ως έχει για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο. Πολλές από τις πληροφορίες εδώ, αν και ενδεχομένως αναφέρονται από ιατρική άποψη, υπάρχουν έξω από τη σφαίρα της συμβατικής, αποδεκτής ιατρικής πρακτικής. Αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους για τη χρήση ή την κακή χρήση του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να πηγαίνει το νερό της Άνοιξης της Άρσης, Chris Sanborn, Daniel Vitalis, LeighLon Anderson ή οι χρήστες του ιστότοπου που παρέχουν πληροφορίες για την άνοιξη ή άλλα άτομα ή οργανώσεις που συμμετέχουν στην παραγωγή, διανομή ή συντήρηση αυτού του ιστότοπου και των πληροφοριών που περιέχονται να φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες προκύπτουν από τη χρήση, την κακή χρήση ή τη μη χρήση αυτού του ιστότοπου ή / και των αντίστοιχων πληροφοριών του. Η συνεχιζόμενη χρήση του περιεχομένου ιστότοπου υποδεικνύει ότι αποδέχεστε τους όρους αυτούς. Κανένα από τα περιεχόμενα του ιστότοπου δεν έχει αξιολογηθεί από το FDA και δεν προορίζεται για τη διάγνωση, τη θεραπεία, τη θεραπεία ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.

Οι εκδότες, οι ιδιοκτήτες και οποιοσδήποτε άλλος που ασχολείται με τη συντήρηση και τη δημοσίευση αυτού του δικτυακού τόπου, ρητά απορρίπτουν την ευθύνη για τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ή την εφαρμογή των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο.

Οι εκδότες, οι ιδιοκτήτες και οποιοσδήποτε άλλος που εμπλέκεται στη συντήρηση και δημοσίευση αυτού του ιστότοπου δεν είναι υπεύθυνοι για περιεχόμενο που υποβλήθηκε ή συντάχθηκε από συγγραφείς που συνεισέφεραν.